Rss Feed

Hiện nay, Môi trường là vấn đề nóng của nhân loại: Khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn. Mưa, bão, lũ quét thất thường. Đất, nước, không khí trong lành và nguồn tài nguyên Rừng suy giảm nghiêm trọng. Môi trường bị ô nhiễm xảy ra trên bình diện toàn cầu dlc complex

Đó là các vấn đề về Môi trường mà nhân loại đã và đang đối mặt.


Trách nhiệm của chúng ta phải làm gì để góp phần vào chính sách của Chính Phủ đã ban hành về việc chống biến đổi khí hậu?
Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm, Trung tâm môi trường Xanh PhanPhan thuộc Dự án Quỹ môi trường Xanh Toàn Cầu
 hiện đang thực hiện các dự án trên nhiều lĩnh vực: 

- Môi trường: 
 + Tư vấn, thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường với các tiêu chí thân thiện, tiết kiệm, hiệu quả.
 + Cung cấp, thiết kế hệ thống trồng cỏ Vetiver chống xói mòn - sạt lở, xử lý nước - đất ô nhiễm...
+ Cung cấp sản phẩm môi trường: chế phẩm sinh học, hóa chất, thiết bị phòng thí nghiệm... xốp bọc hàng

- Công nghiệp: Thành lập nhà máy sinh học, dự án năng lượng mặt trời...


- Nông nghiệp: Nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, cung cấp giống cây trồng và con giống cho bà con...

- Lâm nghiệp: Trồng rừng, thành lập vườn ươm cây giống...


 

Liên hệ

Ks. Tùng

DĐ: 094 497 1257
Mail: covetiver.com@gmail.com
Skype: phanphangroup

 
 Ks. Ba

Kỹ Thuật
DĐ: 096 893 1890
Mail: covetiver.com@gmail.com

 

Giỏ hàng